Till innehållet


Informationsmöte 20.3 - daghemmen Björkhagen och Havsvind

15.3.2013
 

I konditionsundersökningar har man uppdagat brister och fuktighetsskador i daghemsbyggnaderna.

Vid årsskiftet stängdes Björkhagens daghem på grund av fuktighetsskador i konstruktionerna. Skadorna håller på att åtgärdas och daghemmets 70 barn kan återvända till byggnaden 6/2013. 

Vecka 11 blev en årlig kontrollundersökning av Havsvind daghem färdig. Undersökningen visade förhöjda mikrobhalter i luften och inne i konstruktionerna. Antalet barn på daghemmet är 40 och nu planeras en omplacering.  

Stadens servicetjänster ordnar ett informationsmöte 20.3 klockan 17.00, Familjehuset Ankaret
(klockan 17.00: Björkhagens daghem, klockan 18.00: Havsvind daghem)

 

Upp