Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar 2013

23.10.2013
rokotus (1).jpg


 

Målgrupper:  

  • Barn i åldern 6 – 36 månader
  • Gravida
  • Personer som fyllt 65 år

  • Personer som hör till medicinska riskgrupper (kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt binjurebarksfunktion, kronisk leversjukdom, en sjukdom eller behandling som försämrar immunförsvaret, kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom, försämrat immunförsvar till följd av sjukdom eller medicinering hos familjemedlem, nyfödd eller äldre person i familjen). 

  • Social- och hälsovårdspersonal som deltar i vård och omvårdnad av patienter och klienter.

  • Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst.

  • Personer som inte hör till ovan nämnda grupper med eget vaccin

  • Anställda vars arbetsgivare bekostar vaccinet

 

PARGAS HÄLSOSTATION 

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:

Pargas hälsostation, företagshälsovården, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång även via Kommunalhemsvägen, mittemot Knattebo daghem.   

Lördag 16.11 kl. 10.30 – 16
Lördag 23.11  kl. 10.30 – 16

Utan tidsbeställning!

Förfrågningar:
Tfn (02) 454 5207, mån., ons. kl. 8 – 9, fre. kl. 10 – 11
Tfn (02) 454 5222, vardagar kl. 9 – 13

Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6-35 månader:

Tisdag 12.11 kl. 15 - 17
Onsdag 13.11 kl. 8 – 9.30
Tisdag 10.12 kl. 15 – 17
Onsdag 11.12 kl. 8 – 9.30 

Gäller barn i åldersgruppen 6–35 månader samt barn som hör till riskgrupp.

Då barnet får första gången influensavaccin, rekommenderas sammanlagt två doser, vaccinet ges då med 4 veckors mellanrum (dos 1 i november och dos 2 i december).  

Förfrågningar:
Tfn 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tfn 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9


Plats och tid för vaccination av gravida:

Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4   

Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning. Kontakta vid behov mödrarådgivningen för tidsbeställning.

Tfn 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tfn 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12

 

NAGU HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation:

Tisdag 19.11 kl. 13 – 17
Tisdag 26.11 kl. 13 – 17
Tisdag 3.12 kl. 13 – 17

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 118

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, eller tidsbeställning, tfn 040 488 5807 kl. 11.30 – 12.00.

 

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation:

Torsdag 14.11 kl. 13 – 15
Måndag 18.11 kl. 9 – 11
Torsdag 21.11 kl.13 - 15

Eller enligt tidsbeställning, tfn 040 488 5815, vardagar kl. 12.30 – 13

 

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Kontakta hälsostationen för tidsbeställning, tfn 0400 117 120

 

INIÖ HÄLSOSTATION

Kontakta hälsostationen för tidsbeställning, tfn 0400 117 121
vardagar kl. 9 - 10

 

 

Upp