Till innehållet


Kvälls- och veckoslutshyrning av skolutrymmen och bollhallar

8.5.2013
 

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och bollhallar
i PARGAS stad läsåret 2013-2014

De föreningar som under läsåret 2013-2014 önskar hyra skolutrymmen och bollhallar ska lämna in sin ansökan senast fredagen 31.5.2013 till Pargas stad, skolbyrån, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi.

Ansökningsblanketter fås på stadens hemsida, från resp. skola eller skolbyrån.
Förfrågningar per e-post bildningen@pargas.fi.

Pargas 8.5.2013
Bildningsnämnden

 

Upp