Till innehållet


Hälsovårdarberedskapen i Houtskärs kommundel fortsätter tillsvidare

13.12.2013
Hälsovårdar-/sjukskötarberedskapen i Houtskärs kommundel under veckoslut och helgdagar fortsätter tillsvidare enligt stadsfullmäktiges beslut trots att hälsovårdsenheten informerat i stadens informationsblad NYTT att beredskapen avslutas från och med den 7 januari. Skötarna har tillsvidare beredskap från lördag morgon kl. 9.00 till söndag kväll kl. 18.00.

Upp