Till innehållet


Frågeformulär om avfallsservice i Pargas skärgård är på kommande

17.4.2013
 

Avfallsservicen i Pargas skärgård ändrar år 2014. Ett frågeformulär till fastighetsägarna börjar sändas ut per post denna vecka.  ”Det är viktigt att svara på frågorna för att vi ska kunna planera det nya systemet så noggrant som möjligt”, säger Cati Huhta från TSJ. 

TSJ sänder denna vecka ett frågeformulär till alla fastighetsägare på Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Orsaken är att avfallsservicesystemet i Pargas skärgård genomgår en förändring i början av 2014, då man på huvudöarna i huvudsak övergår till fastighetsvis avfallsinsamling med egna avfallskärl. Formuläret innehåller frågor bland annat om var fastigheten är belägen och om fastighetens ägare vill ha ett eget avfallskärl eller ett så kallat kimppa-kärl tillsammans med till exempel grannarna.

 Enkäten sänds också ut till dem som äger fastigheter på holmarna eftersom TSJ bör veta vilka avfallspunkter som fastigheterna använder. 

- För att kunna åstadkomma en fungerande avfallsservice är det mycket viktigt att alla fastighetsägare svarar på frågorna och returnerar den ifyllda blanketten för att trygga att fastighetens sopservice fortsätter oavbrutet också nästa år. TSJ står för portot.  Att svara på frågorna tar bara några minuter i anspråk, betonar planeringschef Cati Huhta från TSJ.  

Det är också möjligt att svara på frågorna via nätet. Mera information om nätblanketten kommer i det brev som sänds ut. Svaren önskar TSJ senast den 15.5. 

Eftersom det inte är möjligt att samla in avfallet med sopbil från alla fastigheter, fortsätter systemet med regionala avfallskärl i en del av skärgårdsområdet trots att egna kärl i fortsättningen prioriteras. Också de nuvarande avfallspunkterna i den yttre skärgården och på Iniö hålls kvar som tidigare. Enligt lagen bör alla fastigheter vara knutna till den av kommunen ordnade avfallsservicen. Noggrannare uppgifter om det nya systemet och preliminära kartor finns på adressen www.tsj.fi och länken ”Skärgårdens avfallsservice 2014”. 

Tilläggsuppgifter: planeringschef Cati Huhta, Åbonejdens Avfallsservice tfn 020 728 2117 eller cati.huhta@tsj.fi
Upp