Till innehållet


Bron över Abborrhålet i Pargas förnyas

12.11.2013

 

ELY-centralen i Egentliga Finland inleder arbetet med att förnya bron över Abborrhålet i Pargas på landsväg 180 den 26 november 2013. Byggnadsarbetet pågår ända till sommaren 2014.

På grund av byggnadsarbetet måste fartbegränsningarna sänkas och körfältens bredd begränsas vid byggarbetsplatsen. De som rör sig på vägen ska förbereda sig på att restiden kan bli lite längre. För att byggnadsarbetet ska orsaka så lite olägenheter som möjligt för trafiken har tidpunkten för arbetet förlagts till vintertid då det är mindre trafiken är, trots att det är något besvärligare och dyrare att genomföra arbetet under vinterförhållanden. Det är inte möjligt att ordna en skild gång- och cykelväg. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar för trafikanterna.

Innan det huvudsakliga arbetet inleds läggs grunden för arbetet och trafiken läggs om redan under veckorna 46–47. Reparationsarbetet med bron inleds den 26 november 2013 med slagarbetet för stödväggarna som sätts upp för byggnadstiden. Den nya bron byggs i etapper på samma plats som den gamla bron, så att trafikförbindelserna vid bron kan upprätthållas hela tiden medan arbetet pågår. På grund av att arbetet utförs i etapper måste trafiken på bron tidvis begränsas till ett körfält. Då sköts trafikstyrningen med trafikljus. På grund av arbetets karaktär ändras ofta trafikarrangemangen och antalet körfält som är i bruk. För den fotgängare och cyklister är det inte möjligt att ordna skilda leder på grund av att arbetsområdet är så smalt.

I maj 2014 ska hela den nya brons yta gjutas i betong och då kan trafiken löpa på den nya bron ovanpå betongytan. Under arbetets slutskede i maj-juni 2014 finns i huvudsak två körfält i användning för trafiken.

I samband med att bron förnyas byggs det på båda sidor också gång- och cykelvägar som tidigare inte funnits på bron. Det byggs ca 150 meter nya gång- och cykelvägar.

På grund av trafikarrangemangen under byggnadsarbetet ska alla som använder vägen förbereda sig på fördröjningar i restiden vid byggarbetsplatsen. Vi önskar att de som använder vägen är försiktiga då de rör sig vid byggarbetsplatsen.  Arbetet blir klart i sin helhet på sommaren 2014.

Den nuvarande bron över Abborrhålet är en plattbro av armerad betong och byggd 1953 och ombyggd 1969. I granskningar har bron konstaterats vara i så dåligt skick att man har beslutat att förnya hela bron med en plattbro av armerad betong. Den nya bron är 12 meter bred (den gamla bron var 7,6 meter bred) och brons totala längd är 25,6 meter. Trafikmängden på bron är knappa 1900 fordon om dygnet, men under sommartid ökar trafikmängden betydligt.

Entreprenör för projektet är Kesälahden Maansiirto Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION:
ELY-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer Ari Salo, tfn 0400 510 391 och Jari Nikki, tfn 0400 821 596

Kesälahden Maansiirto Oy, ansvarig mästare på byggarbetsplatsen 
Tapio Railo, tfn 0500 722 300

Upp