Till innehållet


Lindorff sköter Pargas stads betalningspåminnelser

13.6.2013
Lindorff, som sköter stadens indrivning, har nu också övertagit utskicket av betalningspåminnelser för obetalda fakturor. Påminnelsen är framöver beprydd med Lindorffs logo och stadens kunder skall i frågor som gäller påminnelsen alltid kontakta Lindorffs kundservice, säger ekonomidirektör Patrik Nygrén.
Upp