Till innehållet


Kurt V. Michelsson Årets fritidsboende 2013

13.7.2013

 

Årets fritidsboende i Pargas stad utsågs i år för tredje gången och utmärkelsen uppmärksammades vid årets fritidsboendeforum 13.7 i Iniö. Stadsstyrelsen valde att i år premiera Kurt V. Michelsson, sommargäst på Norrskata sedan barndomen.

Kurt Michelsson har vid sidan av huvudsysslan som diplomingenjör vid Lojo Kalk aktivt samlat in uppgifter om Korpos historia. Hans stora intresse har varit släktforskning och han är dottersonson till briggen Giros första skeppare och har skrivit mycket om bygdeseglats. Han har också själv tillverkat votivskeppet som finns i Norrskata kyrkan. Michelsson har skrivit flera böcker, som han har finansierat själv. Den mest kända boken heter "Norrskata i ord och bild". Han har också skrivit böckerna: "Lotsarnas Lohm" och "Finnöboken". Det finns mera material, närmare 1000 sidor skrivet om hela Korpo. Korpo Hembygdsförening r.f. har fått materialet till sitt förfogande och håller nu på att redigera materialet till en bok, som man hoppas blir färdig till julförsäljningen.

Med benämningen vill Pargas stad premiera ett betydande livsverk och tacka Kurt V. Michelsson för hans enastående insatser för hembygden.

Utmärkelsen kan ges till antingen en person eller en förening som på ett aktivt och positivt sätt arbetat för sin fritidsort och främjat samarbetet mellan deltidsboende och fastboende på orten.

Upp