Till innehållet


Välkommen till dagvården, förskolan och skolans första klass i Pargas stad!

24.1.2013
dreamstime_xl_2249563.jpg

 

Ansökan till dagvård

Den nya verksamhetsperioden inleds 1.8.2013. Ansökningar för hösten returneras senast 1.3.2013 till dagvårdsenheten i stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Daghem: Iniö daghem i Norrby, Houtskärs daghem i Näsby, Korpo daghem, Verkan, Daghemmet Karusellen i Nagu, Ytternäsvägen 2. Pargas: Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1, Folkhälsans daghem ”Bantis”, Skräbbölevägen 5, Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikvägen 31, Kirjala daghem, Nederkirjalavägen 31, Knattebo daghem, Bygränd 6 B, Sagoängen (enbart skiftesvård), Vapparvägen 11 och Pjukala daghem, Pjukalavägen 134.

Familjedagvård: information fås av familjedagvårdsledarna i Pargas.

Gruppfamiljedagvård: Junibacken, Tummelvägen 2 D, Näckrosen, Tummelvägen 2 B, Solgränd, Skolmästargränd 1, Trollgläntan, Skogsgränd 4.

Lekparksverksamhet i Ankarparken, Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter www.pargas.fi och tfn 044 358 5973.

 

Anmälan till svenskspråkig förskola

Barn som är födda år 2007 och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2013–2014.

Pargas kommunområde: Anmälan till förskolan sker senast 1.3.2013 på en blankett som fås från stadens hemsida, stadens infopunkt och skolbyrån.

Förskoleundervisning ges under verksamhetsperioden 2013-2014 i följande daghem i Pargas kommunområde: Folkhälsans ”Bantis”, Folkhälsan Fyrklövern, Knattebo och Pjukala daghem samt i Kirjala skola, där också kompletterande dagvård ges.

Förskolan inleds 13.8.2013. Förskoleundervisningen ges 4 timmar per dag kl. 9.00–13.00. I Kirjala skolas förskolegrupp kl. 8.10–12.10.

Övriga kommunområden: Anmälan till förskolan sker samtidigt som anmälan till skola 6.2.2013.

Närmare information tfn 040 488 5759.

 

Anmälan till svenskspråkiga skolor

Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:

  • alla 2006 födda barn, samt

  • barn födda 2005 som beviljats uppskov med skolstart

  • barn födda 2007 som ansökt om förlängd läroplikt (11-årig läroplikt)

  • barn födda 2007 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 sker onsdagen den 6 februari 2013 enligt följande:

Anmäls barnet till nedanstående skola skall fö­räl­drarna helst besöka skolan tillsam­mans med barnet under följan­de tider:

Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas kl. 15.30 - 17.30, tfn 040 488 5862

Anmäls barnet till någon av nedanstående skolor­ skall bar­net anmälas per telefon eller genom besök:

Iniö skola, Norrby, Iniö kl. 9.00-10.00, tfn 040 063 5602
Kirjala skola, Kårkullavägen 144, Pargas kl. 11.30-13.30, tfn 040 488 5761
Kyrkbackens skola, Skolvägen 4, Nagu kl. 14.30-17, tfn 040 488 5742
Skräbböle skola, Morgongränd 2, Pargas kl. 15-17, tfn 040 488 5770
Skärgårdshavets skola, Verkanv. 1, Korpo kl. 13–15, tfn 040 576 8600
Sunnanbergs skola, Sunnanbergsv. 2-4, Pargas kl. 8.30-14, tfn 050 535 5031
Träsk skola, Houtskärsvägen 867, Houtskär kl. 13.00–15.00 tfn 040 488 5781
Våno skola, Våno skolstig 10, Pargas kl. 13–15, tfn 040 488 5752

Barnet anmäls till sin närskola. Information om elevupptagningsområdena fås från stadens hemsida. Ansökan om skolbyte riktas till utbildningschefen senast 22.3.2013. Blankett på www.pargas.fi. För barn som inte tillhör Pargas stads befolkningsregister, bör ämbetsbevis inlämnas i samband med anmälan.

Läsåret 2013-2014 inleds tisdag 13.8.2013. Vid behov ger skolornas rektorer och skolbyrån (tfn 040 488 5759) närmare uppgifter. Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.

Finskspråkiga skolor, se den finskspråkiga annonsen.
 

Sök understöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet!

Ansökan gäller läsåret 2013-2014. Understödet gäller verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever i specialundervisningen och förutsätter att verksamheten följer lagen om morgon- och eftermiddagsvård. Till ansökan bör bifogas en beskrivning av verksamheten samt en budget. Sökande som erhöll understöd år 2012 bör redovisa för användningen genom att bifoga verksamhetsberättelse för perioden.

Ansökningsblankett för läsåret 2013-2014 www.pargas.fi. Tilläggsuppgifter bildningen@pargas.fi. Ansökan returneras senast 15.2.2013 kl. 15.00 till Pargas stad, svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

 

Upp