Till innehållet


Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten

14.3.2013
 

Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2013–2014: Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f., och Väståbolands svenska församling.

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Våno, Kyrkbackens, Skärgårdshavets och Iniö skolor samt i daghemmet i Houtskär.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som får särskilt stöd. Folkhälsans eftis i Skräbböle prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Folkhälsans eftis i Skräbböle. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever i behov av särskilt stöd.

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 8 och 9.

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent. Ansökningsblanketter fås från ovanstående verksamhetsställen, från stadens webbsida www.pargas.fi, stadshusets kundbetjäning, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna.

Ansökningarna inlämnas senast 3.5.2013 till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Upp