Till innehållet


Ändringar i Skärgårdsvägens färjtidtabeller fr.o.m 1.1.2013

2.1.2013

 

Nya färjtidtabeller för Skärgårdsvägen kan laddas ner från www.finferries.fi .
Största delen av ändringarna år 2013 gäller rutten Korpo-Norrskata-Houtskär.
Även Nauvo-Korpo ruttens tidtabeller ändras för morgonen, kl. 5.-7.30.
Ändringarna på rutten Pargas-Nagu är  under tiden 5.-5.30.

 

Tilläggsinformation: 
Timo Mäkelä
Trafikchef
Suomen Lauttaliikenne Oy
Tfn 0207 118 755, +358 408 425 303
timo.makela@finferries.fi

www.finferries.fi

Upp