Till innehållet


Rikligt med alger i råvattnet från sötvattenbassängen på Ålön i Pargas, kvaliteten på hushållsvatten alltjämt god

31.7.2013

Det har påträffats rikligt med alger och även blågröna alger (cyanobakterier) i råvattnet från sötvattenbassängen på Ålön i Pargas. Av den anledningen har mängden mikrocystiner dvs. mängden levertoxiner som bildas av blågröna alger undersökts i hushållsvattnet. Mängden mikrocystiner i hushållsvattnet i Pargas är fortsättningsvis mycket låg, under 0,02 mikrogram/liter. Därmed uppfyller vattnet de kvalitetskrav som ställs för hushållsvatten och vattnet kan användas normalt. (Valviras anvisning 3804/11.02.02.01/2010: hushållsvattnet anses vara fritt från toxiner då toxinmängden är under 0,1 mikrogram/liter).

Alghalten i råvattnet följs ändå upp dagligen och halten algtoxiner fastställ
tillsvidare en gång i veckan. Vi informerar om toxinmängden och vattenkvaliteten på nytt ifall situationen ändras.

Tilläggsuppgifter:
Pargas Vatten Ab: VD Monica Avellan, tfn 044 358 5727, driftchef Mika Laaksonen, tfn 044 358 5923.
Hälsoinspektion: chef för hälsoinspektion Johanna Mäkinen, tfn 050 381 3375.

Upp