Till innehållet


Vattentjänstverket i Pargas stad informerar

20.12.2013

 

Vattentjänstverket provkör det nya vattenverket för omvänd osmos i Korpo och därför kan ledningsvattnet vara grumligt i Korpo distributionsområde. Grumligheten i vattnet beror på järnavlagringar som lösgörs från ledningsnätet. Ledningsvattnet behöver inte kokas och vattnet kan användas normalt.

Tilläggsuppgifter

Jouren för vattentjänstverket, Korpo

Tfn 040 556 7761

Upp