Mene sisältöön


Paraisten toimenpideohjelma esiteltiin Utössä

29.5.2013
Utö 1.jpg

 

Maamme julkinen talous antaa aihetta huoleen. Kuntien talous on viime vuosina joutunut negatiiviseen kierteeseen. Tulot eivät riitä rakennettujen palveluiden rahoittamiseen, ja ilmoitetut valtionosuuksien leikkaukset merkitsevät sitä, että olemme tulevina vuosina menossa kohti vielä huonompia aikoja.  Monet kunnat päättävät näinä päivinä suurista leikkauksista pitääkseen tulevat palvelut hyväksyttävällä tasolla.

Kaupunginjohtaja Folke Öhman esitteli tiistaina ehdotuksensa Paraisten kaupungin toimenpideohjelmaksi Utössä järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Ehdotus sisältää erinäisiä voimakkaita kustannuspuolen toimenpiteitä, joiden on tarkoitus laskea kaupungin kustannuksia pysyvästi noin 1,45 miljoonalla eurolla. Lisäksi ehdotus vähentäisi investointikustannuksia yli viidellä miljoonalla eurolla. 

Kouluverkkoa tarkistetaan 

Oppilaspohja pienenee saaristossa ja laatua voitaisiin vahvistaa kouluja yhdistämällä. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin luokkien 7–9 opetus keskitetään Korppooseen Skärgårdshavets skolaan ja Ulkosaariston kouluun. Iniön koulu jatkaa kuten tähänkin asti. Nauvon koulut muuttavat nykyiseen yläkoulurakennukseen. Utön koulussa on vain yksi oppilas syksystä 2014 alkaen ja koulu yhdistetään sen vuoksi Korppoon kouluun. 

Paraisilla ehdotetaan selvitystä suomenkielisen lukion lakkauttamisen vaikutuksista ja luokat 1–4 käsittävän uuden suomenkielisen korttelikoulun sijoittamisesta lukiorakennukseen. Lukio-opetus on kunnille vapaaehtoista toimintaa, ja suomenkielinen lukio on pieni lukio, jonka voi tulevaisuudessa olla vaikea täyttää vaatimukset valinnaisaineiden tarjonnasta. Lähin naapurilukio on vain viidentoista minuutin päässä Kaarinassa. Ratkaisu merkitsee sitä, että kaupunki selviää pienemmällä investoinnilla Koivuhaan koulun laajennukseen, jonka tällä hetkellä arvioidaan maksavan yli viisi miljoonaa euroa. 

Yhteinen terveyskeskus saaristoon 

Nykyinen palvelurakenne on rakennettu aikana, jolloin kuntarajoja oli viisi, eikä se enää vastaa tehokkuudelle ja palveluiden laadulle ja laajuudelle asetettuja vaatimuksia. Ehdotus ei merkitse sitä, että palvelut muuttavat saaristoalueilta Paraisten keskustaan, mutta saaristoon ehdotetaan useita muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkärin- ja hammaslääkärinvastaanotto keskitetään Nauvoon. Panostamalla yhteen terveyskeskukseen saaristossa voidaan pitkällä tähtäimellä turvata laadukkaat palvelut koko alueella. Korppoon, Houtskarin ja Iniön terveysasemilla säilyvät terveydenhoitajan antamat palvelut. Lääkärinvastaanotto järjestetään Houtskarissa kerran viikossa ja Iniössä kerran kahdessa viikossa. Houtskarissa tehdään lääkärikäyntejä tarpeen mukaan Sateenkaareen, kouluun ja neuvolaan.

Muutokset eivät vaikuta suuremmalti laatuun, jotkin asiat huononevat ja jotkin asiat paranevat. Tiettyjen palvelumuotojen saavutettavuus kuitenkin heikkenee osalle asukkaista, mutta mobiileihin ratkaisuihin ja verkkopohjaiset palvelut mahdollistaviin etäratkaisuihin tehtävien panostusten tulee kuitenkin voida taata hyvä palvelutaso myös tulevaisuudessa, vaikka palvelumuodot ja työskentelytavat muuttuvat. 

Rakennuksia myydään 

Kaupungin rakennusmassa on aivan liian suuri eivätkä tilat tällä hetkellä ole tehokkaassa käytössä. Toimenpideohjelma sisältää useita ehdotuksia, jotka vähentävät tilantarvetta ja mahdollistavat kiinteistökustannusten laskun. Tulevien investointien vähäisemmän tarpeen ja alhaisempien käyttökustannusten johdosta leikkaukset itse palveluista jäävät pienemmiksi kuin mihin muutoin olisi jouduttu. Synergiavaikutukset, joita saadaan, kun toisiaan lähellä olevat toiminnot, kuten koulu ja päivähoito tai terveydenhuolto ja vanhustenhuolto, voivat tehdä yhteistyötä yhteisellä henkilökunnalla ovat nekin myönteisiä seurauksia, jotka tulee huomioida. Kiinteistöjen myynnin arvioidaan tuovan 3,15 Me kaupungin kassaan. 

Toimenpideohjelma etenee nyt kaupunginhallitukseen, jossa ehdotuksena on, että seuraavaksi kuullaan kaikkia lautakuntia. Kesän jälkeen toimenpiteet otetaan päätettäviksi kaupungin eri toimielimissä. Sellainen vaihtoehto, ettei kaupungin kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä toteuteta, ei ole realistinen. Tilaa on sitä vastoin vielä uusille ideoille ja vaihtoehtoisille ehdotuksille, joiden avulla kaupunki voi saada taloutensa tasapainoon.

 

Sivun alkuun