Till innehållet


Varning för rotvältor

1.3.2012
 

Skogsvårdsföreningen kommer under vårvintern att åtgärda vindfällen runt om i staden. I samband med detta försöker man lägga rotvältorna till rätta. Det finns dock risk att alla inte går att lägga. 

Vi uppmanar alla som bor och rör sig på områden var det finns vindfällen att inte låta barnen leka i omedelbar närhet, på eller under, rotvältorna!

När marken tinat kan rotvältorna själva vända sig vilket medför risk att någon blir under. 

För mera information:
Parkarbetsledare Sonja Österholm, tfn 040 560 8078Upp