Till innehållet


Understöd för frontveteraner

31.5.2012

 

I statsbudgeten för år 2012 har reserverats medel för kommunala öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet. Frontveteraner som är bosatta i Finland och har deltagit i 1939-1945 års krig samt har tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och har en invaliditetsgrad under 10% har möjlighet att anhålla om understöd för städning, gårdsarbeten eller motsvarande. Ansökningstiden går ut 15.6.2012. Närmare uppgifter ges av socialarbetare Katja Koivu tfn. 044 3585 976 eller socialbyråns kansli,
tfn. 040 488 5581. 

Rehabilitering för frontveteraner: Ansökningstiden hela året. Rehabiliteringen består av öppenvård (fysioterapi/fotvård 20 x enligt behov, också som hembesök) eller anstaltsrehabilitering 10 dagar. Till ansökan bifogas läkarintyg. Kontaktperson: Socialenhetschef Heidi Ulriksson,
02 458 5700.

Ansökningsblanketter finns på områdeskontoren i skärgården, servicehusen samt socialcentralen i Pargas.

Upp