Till innehållet


Sök understöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet!

26.1.2012
20100911-_MG_6681.jpg
 

Sök understöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet!

Ansökan gäller läsåret 2012-2013. Understödet gäller verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever i specialundervisningen och förutsätter att verksamheten följer lagen om morgon- och eftermiddagsvård.

Till ansökan bör bifogas en beskrivning av verksamheten samt en budget. Sökande som erhöll understöd år 2011 bör redovisa för användningen genom att bifoga verksamhetsberättelse för perioden.

Ansökningsblankett för läsåret 2012-2013 erhålls från skolbyrån, stadens hemsida och stadens infopunkt. Tilläggsuppgifter ger planerare Annukka Koskinen, tfn 044 358 5704. Ansökan riktas till Pargas stad, svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 PARGAS och bör inlämnas senast 24.2.2012 kl. 15.00.

Pargas, den 23 januari 2012
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 

Upp