Till innehållet


Specialarrangemangen i färjtrafiken mellan Korpo och Houtskär från 24.4-26.4

23.4.2012

 

Specialarrangemangen i färjtrafiken mellan Korpo och Houtskär från tisdag 24.4. - torsdag 26.4. kl. 8.15 -16.50 på grund av spräng- och schaktningsarbete i hamnbassängen vid färjfästen i Kittuis i Houtskär

Även en tur och retur resa på dagen körs

NTM-centralen i Egentliga Finland meddelade 18.4.2012 om specialarrangemangen i färjtrafiken mellan Korpo och Houtskär 24.–26.4.2012. Utöver de turer som nämns i meddelandet ifråga, körs även en tur och retur resa på dagen från Korpo Galtby till Houtskär Mossala så att färjan avgår dagligen 24.–26.4.2012 kl. 10.20 från Korpo, Galtby till Houtskär, Mossala och kl. 14.00 från Houtskär, Mossala till Korpo, Galtby. Turen är avsedd först och främst för nyttotrafik (handel, post osv.). Andra passagerare och fordon tas med ifall det finns rum på färjan.

Ifall alla inte ryms med, lastas färjan företrädesvis med nyttotrafik och först därefter lastas de som ryms med. Övriga turer körs inte varför de som inte ryms med måste vänta tills färjtrafiken fortsätter kl. 16.50.

När färjtrafiken igen börjar kl. 16.50 körs busstrafiken beaktad non stop -turer tills eventuell rusning är över.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0400 514 668.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.4.2012

Det är stopp i färjtrafiken mellan Korpo (Galtby) och Houtskär (Kittuis) från tisdagen 24.4. till torsdagen 26.4. kl. 8.15 -16.50 på grund av spräng- och schaktningsarbete i hamnbassängen vid färjfästen i Houtskär (Kittuis). Av säkerhetsskäl kan färjtrafiken inte skötas samtidigt.

Trafiken sköts om morgnarna endast kl. 5.50–8.15; från Houtskär till Korpo körs turerna kl. 5.50, kl. 6.55 och kl. 8.15 och från Korpo till Houtskär körs turerna kl. 6.20 och kl. 7.40. På grund av färjtrafikarrangemang dras bussturerna in från Korpo till Houtskär kl. 11.25 och kl. 15.10 samt från Houtskär till Korpo kl. 14.30 ifrågavarande dagar.

Transport av skolbarn sköts med specialarrangemang från Korpo, Verkan kl. 15.10 till Houtskär, Näsby och vidare hem.

På eftermiddagarna avgår den första turen från Korpo till Houtskär kl. 16.50, därefter körs enligt den tidtabell som är i kraft.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0400 514 668.

Upp