Till innehållet


Slussen vid sötvattenbassängen på Ålön i Pargas fungerar igen normalt

13.8.2012

 

Pargas Vatten Ab meddelar:

Slussen vid sötvattenbassängen på Ålön i Pargas fungerar igen normalt sedan fredagen 10.8.2012 kl. 16. Båtfarare uppmanas att följa trafikljusen vid slussen och inte köra mot rött ljus, trots att slussluckan står öppen. Sådan körning kan förorsaka farliga situationer och dröjsmål inne i slussen.

Mera information ges av:
Mika Laaksonen
Vattentjänstverket, Pargas stad
Tfn 044 358 5923Upp