Till innehållet


Ansökningar om reparations- och energiunderstöd 2012

10.2.2012
 

ANSÖKNINGAR OM REPARATIONS- OCH ENERGIUNDERSTÖD 2012 

Ansökningstiden går ut 11.4.2012
 

Ändringarna i lagen och förordningen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter har fastställts och understöd beviljas på särskilda villkor. 

Reparationsunderstöd beviljas:

  1. På basis av social och ekonomisk behovsprövning och inom ramen för inkomst- och förmögenhetsgränser för reparation av äldre (65 år fyllda) och handikappade personers bostäder till högst 40 % av de godtagbara kostnaderna samt i vissa undantagsfall till högst 70 % av de godtagbara kostnaderna om det i hushållet bor en frontveteran eller en frontveterans änka. 

Energiunderstöd beviljas:

  1. Enligt prövning för bostadshus med högst två bostadslägenheter. Understödet kan beviljas endast om hushållsavdrag inte kan utnyttjas på grund av för låga inkomster. Understödets maximibelopp är högst 25 % av de godtagbara kostnaderna. Understödet beviljas inte för arbetskostnader.

  2. För ibruktagande av sådana uppvärmningssätt som utnyttjar förnybar energi för alla typer av bostadshus som sedan tidigare används för åretruntboende, såsom småhus, radhus och höghus. Understödets maximibelopp är 20 % av de godtagbara kostnaderna. En förutsättning för att understöd ska beviljas är att åtgärderna inte har inletts innan ett beslut om beviljande av understöd delgetts eller innan ett förhandstillstånd erhållits från kommunen.

 Närmare information finns på ARAs (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) webbsidor: www.ara.fi – På svenska – Understöd – Reparations- och energiunderstöd. På ARAs sidor finns även ansökningsblanketter som kan fyllas i elektroniskt. 

Ansökan med erforderliga bilagor ska inom utsatt tid, 11.4.2012 kl 12.00, lämnas till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, Oili Sandell, tfn 050 547 9739. 

Upp