Till innehållet


Reparation av färjfästena i Korpo och Houtskär börjar i mars

28.2.2012

 

På färjfästena i Galtby, Kittuis och Norrskata i byarna Korpo, Houtskär respektive Olofsnäs, som ligger vid Skärgårdsvägen (landsväg 1800) i Pargas stad, utförs ombyggnads- och förbättringsarbeten mellan mars och december 2012. Dessa arbeten gör det möjligt för den nya färja som skaffats av Finlands Färjetrafik Ab att trafikera mellan Galtby, Kittuis och Norrskata från och med den 1 januari 2013. Arbetena på färjfästena kan leda till ändringar i tidtabellen och tillfälliga störningar i Finlands Färjetrafik Ab:s färjtrafik och delvis också i Ålandstrafiken. Utgångspunkten för arbetena och deras planering är ändå att minimera de olägenheter som kan uppstå för väganvändarna. Ombyggnaderna och förbättringarna i kombination med den nya färjan syftar till att göra väg- och vattentrafiken säkrare och säkra trafikeringen med färjan oberoende av årstid. NTM-centralen har sökt EU-pengar till projektet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) i Egentliga Finland låter i år muddra och schakta i hamnbassängerna vid färjfästena i Galtby, Kittuis och Norrskata samt riva, bygga om och förnya konstruktionerna. Utgångspunkten för arbetena och deras planering är att minimera de olägenheter som kan uppstå för väganvändarna. Vi vinnlägger oss särskilt om att minimera störningar under säsongen. 

Arbetena på färjfästena kan leda till ändringar i tidtabellen och tillfälliga störningar i Finlands Färjetrafik Ab:s färjtrafik och delvis också i Ålandstrafiken. Färjpassagerarna ombes förbereda sig på eventuella trafikstörningar medan arbetena pågår. Arbetena kan orsaka åtminstone följande lokala förändringar i färjtrafiken:

  • Trafiken sköts i regel normalt via färjeläget i Galtby. En reservplats bereds ändå i närheten, på den plats där den gamla Wattkastfärjan lade till (landfästet på Korposidan). Där lägger färjorna till i undantagsfall. Ålandstrafiken sköts via färjeläget i Galtby under ombyggnation.

  • Trafiken till Kittuis färjeläge omdirigeras under den tid arbetena pågår från den nuvarande angöringsplatsen till den närliggande kaj där förbindelsefartyget lägger till med fören. För detta utnyttjas Trafikverkets pontonbroutrustning.

  • Trafiken till färjeläget i Norrskata går till den nuvarande angöringsplatsen. De planerade arbetena antas inte orsaka större problem för trafiken till Norrskata. 

Ombyggnadsarbetena på färjfästena kommer att delas upp i två separata entreprenader, av vilka den första, schaktningen och muddringen, har inletts med begäran om offerter. Det andra entreprenadskedet består av byggandet av nya färjfästen och renovering av de gamla konstruktionerna. 

Under schaktningen och muddringen fördjupas hamnbassängerna i Galtby, Kittuis och Norrskata till en ramad nivå på -6,5 meter. Med schaktningen och muddringen gör man det möjligt för ett nytt mer djupgående fartyg att tryggt lägga till vid färjfästena. Dessutom ingår rivning av de gamla färjfästenas strandkonstruktioner i Galtby och Kittuis samt invallningsarbeten vid färjfästet i Norrskata i schaktnings- och muddringsentreprenaden. 

I den byggnadsentreprenad som inleds i det andra skedet ingår byggandet av nya landfästen och dykdalber, eller en pir för färjorna, vid färjfästena i Galtby, Kittuis och Norrskata. Entreprenaden kommer också att omfatta elektrifiering av färjfästena samt renovering av gamla konstruktioner och fältarbeten, såsom invallning, asfaltering och vägmärkning. 

Konkurrensutsättningen av schaktnings- och muddringsentreprenaden pågår som bäst och arbetet utförs under tiden mars-maj. Byggentreprenaden konkurrensutsätts under mars-april och arbetet utförs mellan maj och oktober. 

Ombyggnaderna och förbättringarna i kombination med den nya färjan kommer att göra väg- och vattentrafiken säkrare vid färjplatserna. Trafikeringen året runt kommer också att bli tillförlitligare, vilket är viktigt med tanke på områdets livskraftighet. För näringslivet på Houtskär och Norrskata samt för den fast bosatta befolkningen har projektet betydande ekonomiska verkningar. Projektet medför säkrare transportmöjligheter och möjliggör arbetsresor året runt på Skärgårdsvägen, som också är en del av turistleden Skärgårdens ringväg. Vid planeringen av den nya färjan har man vid sidan av miljön och säkerheten betonat manövreringsförmågan under isförhållanden och på öppet vatten, resekomforten och arbetsförhållandena för personalen. Färjans transportkapacitet är nästan dubbelt så stor jämförd med den nuvarande färja som trafikerar på rutten Korpo–Norrskata–Houtskär. Den kommer att underlätta det dagliga livet för lokalbefolkningen i och med att köerna till färjan minskar. 

Bygget av den nya landsvägsfärjan har hållits inom tidtabellen. Varvet levererar farkosten i skiftet oktober-november och monterar tre bryggklaffar. Efter att färjan har levererats provkörs det ytterligare. Den nya färjan kommer att kunna sättas in i trafik senast den 1 januari 2013. 

http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/varsinaissuomenely/Saaristoliikenne/Sivut/Galtby,Kittuinen,Norrskata.aspx


Ytterligare information: NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0400 514 668

Upp