Till innehållet


Familjevårdare av mig?

28.5.2012
    

Vill du bjuda ett värdigt liv i ditt hem för en ensam eller minnessjuk äldre person som känner sig otrygg eller för barn, unga personer eller vuxna med utvecklingsstörning? 

Familjevårdsenheten i Egentliga Finland söker familjer som är intresserade av familjevård av äldre personer och personer med utvecklingsstörning.   Informationsmöte om familjevården hålls tisdagen den 5 juni kl. 18.00 på Hyvinvointikeskus i S:t Karins (Lautakunnankatu 6). Mötet hålls på finska.  

Ytterligare information ges av koordinator för familjevården Lisa Sipilä, tfn 050 408 4623, e-post lisa.sipila@kaarina.fi.

Upp