Till innehållet


Pargas den tionde bästa kommunen i Finland

31.10.2012
SUOMIpargas-parainen_kunnat.jpg
   

Pargas den tionde bästa kommunen i Finland

 

Enligt en undersökning som Helsingin Sanomat låtit göra är Pargas den tionde bästa kommunen i Finland att bo och leva i. Tidningen jämförde de finska kommunerna (med undantag av Åland) utifrån 17 olika kriterier. I kriterierna ingick bland annat arbetslösheten, sjukfrekvensen, födelsetalet, högskoleutbildningen, skatteinkomsterna, den kommunala skattesatsen och lånestocken, försörjningskvoten och hur man får kontakt med hälsovårdscentralen. Kommunen fick en poäng under varje kriterium om situationen i kommunen var bättre än i landet i genomsnitt. Kommunen fick två poäng om situationen var betydligt bättre. För en situation som var sämre än genomsnittet fick man 0 poäng och för en situation som var betydligt sämre -1 poäng. Det är emellertid inte fråga om någon vetenskaplig utvärdering, utan om ett riktgivande index.

Pargas poängsattes enligt följande:

Poäng: 19/22

Kommunen har bättre situation än i landet i genomsnitt i dessa frågor: färre brott, färre arbetslösa, färre sjuka, mera kvadrat i hemmen, mera skatteinkomster, färre människor med utkomststöd, högre valdeltagande, mera högskoleutbildade, bättre försörjningskvot, lägre skattesats, snabb kontakt med läkare, färre unga utan nära vänner.

Kommunen har sämre situation än i landet i genomsnitt i dessa frågor: färre idrottsanläggningar, färre nyfödda, större lånestock, sämre årsbidrag, färre biblioteksbesök.

 

Källa: Helsingin Sanomat 28.10.2012

Upp