Till innehållet


Hälsocentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem

26.4.2012
halsocentralen.jpg

Pargas stads hälsovårdscentral tar den 26 april klockan 13.00 i bruk ett
nytt telefonsystem. Systemet har införskaffats för att göra kontakten till
hälsostationerna smidigare och för att underlätta personalens ofta hektiska
arbete. Tanken är att ingen kund skall behöva ” bombardera” hälsostationen
med samtal efter samtal, för att nå fram. Samtalen fördelas på många
skötare under de brådaste tiderna under dagen.

Ute i skärgården kommer det också att bli möjligt för kunden att välja återuppringning under telefontiderna. Återuppringning införs därför att det tidvis arbetar bara en sköterska på stationerna. Ibland blir den skötaren tvungen att utföra vårdåtgärder samtidigt som hon betjänar per telefon. Vi hoppas att dessa åtgärder utfaller väl.

Vi ber om förståelse under de första dagarna, då vi ännu är ovana med det nya systemet. Samtidigt som telefonsystemet tas i bruk har hälsostationerna också sett över verksamheten i övrigt. Vissa tidtabeller har justerats. Exempel
är tidsbokningen till laboratoriet på Pargas hälsostation och Pargas hälsostations läkarmottagning. Från och med den 27.4 är tidsbokningen
till laboratoriet från klockan 11 -13, vardagar. Läkarmottagningens tidsbokning
har flyttats framåt med en timme till klockan 9 – 13, detta för att telefonlinjerna på morgonen mellan 8-9 skall vara tillgängliga för kunder som insjuknat akut.

Eventuella förändringar i tidtabellerna annonseras fortsättningsvis i stadens tidning NYTT, Pargas Kungörelser, samt på stadens hemsidor. Alla telefonnummer till hälsovårdsstationerna förblir oförändrade.

Upp