Till innehållet


Rapportera dina naturobservationer!

10.7.2012
 

Forskare i Finlands Miljöcentral SYKE är intresserade av medborgarnas observationer inom marina områden. 

Genom att rapportera sina observationer kan man bidra till uppföljningen av tillståndet i naturen i Östersjön samt informering till allmänheten och media. 

SYKE och miljöministeriet sammanställer observationer av fem saker: blågröna alger, blåstång, maneter, tumlare och främmande arter i Östersjön. Observationer kan förmedlas via internet eller med en smarttelefon.

SYKE har givit ut en broschyr och en webbsida om medborgarnas havsobservationer. För tillfället finns broschyren enbart på finska. Svenskspråkiga versionen är under utarbetning. 

Länken till webbsidan ”Rapportera dina naturobservationer” finns på adressen: www.miljo.fi/observationer . 

Upp