Till innehållet


KIRSTU-projektet minskade avloppsvattenutsläppen

27.11.2012
valonia.jpg

Avloppsvattenutsläppen i Skärgårdshavets område minskades med hjälp av Valonias pilotprojekt KIRSTU.

Projektet hade som mål att stöda planeringen av de fastighetsvisa avlopps-systemen och på det sättet effektivera reningseffekten av avloppsvattenhanteringen i Nådendal, Pargas och Kimitoön. Inom projektet kunde man erbjuda högklassiga och mycket för-månliga planer för avloppsvattensystem till dem som bor i egnahemshus i glesbygdsområdena i Rimito, Merimasku, Velkua samt i biosfärområdet i Skärgårdshavet i Pargas och Kimitoön. De som beställde en plan betalade endast cirka 15 % av kostnaderna för planen och resten stod projektet för.

Inom projektet gjordes planer för bättre hantering av avloppsvatten till sammanlagt 27 egnahemshus, 11 av dem i Pargas.

Projektet som administrerades av Valonia inleddes på våren 2010 och avslutades i slutet av okto-ber 2012. Projektet finansierades av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, skyddsfonden för Skärgårdshavet, Nådendals stad, Pargas stad, Kimitoöns kommun, Åbolands skärgårdsstiftelse och föreningen Sydvästra-Finlands vattenskyddsförening.

 

Tilläggsuppgifter ger

Jarkko Leka, sakkunnig i vattenfrågor
jarkko.leka@valonia.fi, tfn 040 197 2265
VALONIA –  Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor www.valonia.fiUpp