Till innehållet


Gör planeringen av din fastighets avloppsvattensystem genom KIRSTU-projektet

13.1.2012
valonia.jpg
 

PLANERING NU BARA 100 € / FASTIGHET

Gör planeringen av din fastighets avloppsvattensystem genom KIRSTU-projektet! 

VALONIA, Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor, har planerat KIRSTU -projektet i samarbete med Nådendals och Pargas stad, Skyddsfonden för Skärgårdshavet, Åbolands Skärgårdsstiftelse, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland samt Sydvästra Finlands vattenskyddsförening, för att stöda planeringen av avloppsvattensystem i glesbygden. Pilotprojektet pågår fram till 15.9.2012.  

Projektet förverkligas på två ”hot spot”-områden där glesbygdens avloppsvatten märkbart påverkar Skärgårdshavets tillstånd. Det ena området ligger i de områden av Nådendals stad som tillhör före detta Merimasku, Rimito och Velkua. Det andra området ligger inom Skärgårdshavets biosfärområde på de områden av Pargas stad och Kimitoön som saknar fast väg förbindelse. 

Konkret stöd för planeringskostnader  

Projektet stöder kostnader orsakade av planeringen av avloppsvattensystem. En opartisk planerare som konkurrensutsatts av Valonia besöker fastigheten på beställning. Användandet av en opartisk och sakkunnig planerare är av största vikt eftersom man i första skedet besluter om hurdant avloppsvattensystem som passar fastigheten. En opartisk planering tryggar valet av ett avloppsvattensystem som bäst lämpar sig för fastigheten. Detta tryggar å sin sida att avloppsvattensystemet fungerar effektivt och är långlivat.  

Planeringsstöd kan ansökas av fastigheter som befinner sig på områden som inte kommer att nås av det kommunala avloppsnätet och där det inte heller planeras ett avloppsvattenandelslag. Planeringsstödet kan utnyttjas av ägarna av en permanent bebodd fastighet i Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och de södra delarna av Pargas. Fritidsbostäder eller nybyggen beviljas inte finansiering. Inom ramen för anslagen beviljas stöd åt maximalt 40 sökande per område. 

Hur förfara? 

1. Kontakta kommunens byggnadstillsynsmyndighet som gör ett preliminärt beslut om åtgärdstillstånd, samt kontrollerar att fastigheten befinner sig på ett område dit avloppsnätverket inte kommer att utvidgas.

2. Fastigheterna som beviljas planeringsstöd anmäler sig till Valonia och Valonia meddelar planeraren om fastigheterna.

3. Valonia gör ett kontrakt med kunden gällande användandet av planeringstjänsten och samlar in förhandsinformation om fastigheten.

4. Planeraren besöker fastigheten och planerna skickas till kunden. Kunden kan nu ansöka om åtgärdstillstånd.

5. När åtgärdstillstånd har beviljats skickas räkningen från Valonia till kunden.

Åtgärdstillstånd bör sökas inom 2 månader efter det att planerna skickats till kunden. I annat fall är kunden tvungen att själv betala planen i sin helhet. Inom Skärgårdshavets biosfärområde kostar en plan som får planeringsstöd 100 € (inkl. skatt). 

Tilläggsinformation ges av:

  • Områdets byggnadstillsynsmyndighet samt

  • Katja Bonnevier, projektkoordinator, 040 3562 655 (på svenska/finska)

  • Jarkko Leka, vattenexpert, 040 197 2265 (på finska), VALONIA – Egentliga-Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor.

Upp