Till innehållet


Avgiftsfri rådgivning i avloppsvattenfrågor

15.6.2012
jatevesi.jpg
 

Avgiftsfri rådgivning i avloppsvattenfrågor på fast bosatta fastigheter och i fritidsbostäder: Hakku-projektet i Pargas

Hakku-projektet är ett projekt i avloppsvattenrådgivning som finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att ge avgiftsfri och objektiv rådgivning (obunden information oberoende av reningsverkstillverkare) om hur hanteringen av avloppsvatten kan ordnas på fast bosatta fastigheter och i fritidsbostäder, med undantag av nybyggen. Rådgivningsbesöken är frivilliga och de förpliktar inte de boende till någonting.

Projektet genomförs av Valonia, Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi, i samarbete med Sydvästra-Finlands vattenskyddsförening rf. I samband med fastighetsbesöket bedömer Valonias avloppsvattenrådgivare om det finns skäl att förnya avloppsvattensystemet och vilka alternativ som kunde komma i fråga på den aktuella fastigheten. Avloppsvattenrådgivarna uppgör dock inte de plan och ritningar som behövs i det skedet när man skall söka åtgärdstillstånd för saneringen av avloppssystem.

Fastighetsbesöken inleds i maj 2012 och rådgivning ges ända till 15.9.2012. Avloppsvattenrådgivarna ger råd till de boende också per telefon och per e-post utöver de fysiska besöken på fastigheterna. Fastighetsbesök görs på följande områden: Muddais, Våno, Sildala, Domarby, Björkö på Lielax, Sysilax, Bollböle, Fagerkulla samt Krok och Kvivlax i Nagu.

Avloppsvattenrådgivaren i Pargas stads område är Johanna Vattulainen,
tfn 040 674 4696, e-post johanna.vattulainen@valonia.fi.

Eftersom Pargas område är geografiskt vitt utbrett, besöker avloppsvattenrådgivaren endast sådana fastigheter som används för permanent boende. Dessutom riktas besöken närmast bara till vissa områden som väljs ut på förhand. Det kommer att skickas brev till fastighetsägare i de områden som omfattas av rådgivningsbesöken och i brevet finns förslag om en tidpunkt för besöket. Rådgivningsbesök kommer också inom ramen för resurserna att göras även utanför de på förhand utvalda områdena.

Däremot kan alla fastighetsägare i hela kommunen få telefonrådgivning. Avloppsvattenrådgivaren Johanna Vattulainen har telefontid onsdagar kl. 9–11. Man kan försöka nå avloppsvattenrådgivaren även utanför jourtiden.  Om hon inte svarar i telefon, kan hon vara på fastighetsbesök och ringer tillbaka efter besöket.

Tilläggsuppgifter om projektet: www.valonia.fi/hakku → Information på svenska.Upp