Till innehållet


Välkommen till dagvården, förskolan och skolans första klass!

26.1.2012
poika_pelastusliivi_rgb.jpg

 

 

Ansökan till dagvård

Den nya verksamhetsperioden inleds 1.8.2012. Ansökningar för hösten inlämnas/skickas för Pargas kommunområdes del senast 24.2.2012 till dagvårdens kundrådgivning i stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, i övriga kommunområden till respektive daghem.

Daghem: Iniö daghem i Norrby, Houtskär daghem i Näsby, Korpo daghem, Verkan, Daghemmet Karusellen i Nagu, Ytternäsv. 2. Pargas: Björkhagens daghem, Björkhagsg. 1, Folkhälsans daghem ”Bantis”, Skräbbölev. 5, Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikv. 31, Kirjala daghem, Nederkirjalav. 31, Knattebo daghem, Bygränd 6 B, Sagoängen (enbart skiftesvård), Vapparv. 11 och Pjukala daghem, Pjukalavägen 134.

I Peikkorinteen päiväkoti ordnas dagvård för svenskspråkiga barn som önskar dagvård på finska.

Familjedagvård: information fås i Pargas av familjedagvårdsledarna och i Nagu av föreståndaren vid daghemmet Karusellen.

Gruppfamiljedagvård: Junibacken, Tummelv. 2 D, Näckrosen, Tummelv. 2 B, Trollgläntan, Skogsgränd 4.

Lekparksverksamhet i Ankarparken, Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas. Närmare information på hemsidan och i infobladet Nytt.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter fås från dagvårdens kundrådgivning, tfn 040 488 5725 och på stadens hemsida.

 

Anmälning till svenskspråkig förskola

Barn som är födda år 2006 och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2012-2013. Förskolan är frivillig för barnen och avgiftsfri.

Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola.

Pargas kommunområde: Anmälan till förskolan sker i samband med dagvårdsanmälan/-ansökan senast 24.2.2012 på en särskild blankett som fås från stadens infopunkt, skolbyrån, daghemmen, församlingens dagklubb eller på stadens hemsida.

Förskoleundervisning ges under verksamhetsperioden 2012-2013 i följande daghem i Pargas kommunområde: Folkhälsans ”Bantis”, Folkhälsan Fyrklövern, Knattebo, Björkhagens, Sagoängens och Pjukala daghem samt i Kirjala skola, förutsatt att ett tillräckligt antal barn anmäls till respektive enhet.

Förskolan inleds 14.8.2012 och följer skolornas läsår. Förskoleundervisningen ges 4 timmar per dag mellan kl. 9.00 och 13.00.

Anmälningsblanketten returneras senast 24.2.2012 till Pargas stad, svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till daghemmen.

Övriga kommunområden: Anmälan till förskolan sker i samband med skolinskrivningen 8.2.2012. Undervisningen följer skolornas arbetstider.

Närmare information ges av utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593.

 

Inskrivning till svenskspråkiga skolor

Inskrivning till den grundläggande utbildningen gäller:

-  alla 2005 födda barn, samt

-  barn födda 2004 som beviljats uppskov med skolstart

-  barn födda 2006 som ansökt om förlängd läroplikt (11-årig läroplikt)

-  barn födda 2006 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Inskrivningen av elever till årskurs 1 sker onsdagen den 8 februari 2012 enligt följande:

Inskrivs barnet i nedanstående skola skall fö­räl­drarna helst besöka skolan tillsam­mans med barnet under följan­de tider:

Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas kl. 16.00 - 18.00, tfn 040 576 8789

Inskrivs barnet i någon av nedanstående skolor­ skall bar­net anmälas per telefon eller genom besök:

 • Iniö skola, Norrby, Iniö kl. 9.00 - 10.00, tfn 040 063 5602

 • Kirjala skola, Skärgårdsvägen 755, Pargas kl. 11.30 - 13.30,
  tfn 040 488 5761

 • Kyrkbackens skola, Skolvägen 4, Nagu kl. 14.30 - 17.00,
  tfn 040 488 5742

 • Skräbböle skola, Morgongränd 2, Pargas kl. 15.00 - 17.00,
  tfn 040 488 5770

 • Skärgårdshavets skola, Verkan, Korpo kl. 13.00 - 15.00,
  tfn 040 576 8600

 • Sunnanbergs skola, Sunnanbergsvägen 2-4, Pargas kl. 8.30 - 14.00,
  tfn 050 535 5031

 • Träsk skola, Träsk, Houtskär kl. 13.00 - 15.00, tfn 040 570 0658

 • Våno skola, Våno skolstig 10, Pargas kl. 13.00 - 15.00,
  tfn 040 488 5752

Barnet anmäls till den närskola i vars elevupptagningsområde det bor vid höstterminens början. Information om upptagningsområdena fås från skolbyrån tfn 040 488 5759 och från stadens hemsida. Vårdnadshavare som ansöker om att barnet skall få gå i annan skola än närskolan bör anhålla om detta hos utbildningschefen senast 23.3.2012. För barn som inte tillhör Pargas stads befolkningsregister, bör ämbetsbevis inlämnas i samband med ansökan.

En gemensam träff för föräldrarna till de nya ettorna i Malms skola hålls torsdag 1.3.2012 kl. 18.00. I övriga skolor enligt särskild inbjudan.

Läsåret 2012-2013 inleds för elevernas del tisdag 14.8.2012.

Vid behov ger skolornas rektorer och skolbyrån (tfn 040 488 5759) närmare uppgifter om inskrivningen. Närmare uppgifter om skolskjutsar ges på skolbyrån (tfn 040 488 5747).

Finskspråkiga skolor, se information i den finskspråkiga texten.

Pargas, den 23 januari 2012 / Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp