Till innehållet


Informationsmöte om inventeringar av kulturmiljön på Stortervolandet och på Lilltervo 20.9.2012

10.9.2012
 

○  Torsdagen 20.9.2012 kl. 18–20
○  Bergvalla, Sildala, Bergvallavägen 34 

Fornminnen och byggnader på Stortervolandet och på Lilltervo i Pargas inventerades på våren och sommaren 2012. Byggnadsinventeringen omfattade också de närliggande öarna Mielisholm, Granholmen och Björkholm.  

På mötet presenteras resultaten från inventeringen och diskuteras hur kulturmiljön beaktas i planeringen av markanvändningen. Mötet är öppet för allmänheten och gratis. 

PROGRAM

  • Presentation av byggnadsinventeringar, forskare Laura Ruohonen, Egentliga Finlands landskapsmuseum
  • Presentation av fornminnesinventeringar, forskare Jouko Pukkila, Egentliga Finlands landskapsmuseum
  • Inventeringar som bakgrundsmaterial till planering av vindkraft/markanvändning i landskapet, Egentliga Finlands förbund
  • Hur kan kommunen utnyttja informationen som samlats in om kulturmiljöerna, planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, Pargas stad 

VÄLKOMMEN! 

Tilläggsuppgifter:
Paula Saarento
Forskare/Egentliga Finlands landskapsmuseum
paula.saarento@turku.fi
GSM +358 (0)40 707 5104

Upp