Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar

25.10.2012
rokotus.jpg

 

SÄSONGINFLUENSAVACCINERINGAR I PARGAS HÖSTEN 2012

Målgrupper:  

-          Barn i åldern 6 – 36 månader
-          Gravida
-          Personer som fyllt 65 år
-          Personer som hör till medicinska riskgrupper (kronisk hjärt- eller
           lungsjukdom, diabetes, nedsatt binjurebarksfunktion, kronisk
           leversjukdom, en sjukdom eller behandling som försämrar
           immunförsvaret, kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom,
           försämrat immunförsvar till följd av sjukdom eller medicinering hos
           familjemedlem, nyfödd eller äldre person i familjen).
-          Social- och hälsovårdspersonal som deltar i vård och omvårdnad av
           patienter och klienter.
-          Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig 
           militärtjänst.
-          Personer som inte hör till ovan nämnda grupper med eget vaccin
-          Anställda vars arbetsgivare bekostar vaccinet

 

PARGAS HÄLSOSTATION 

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:

Pargas hälsostation, företagshälsovården, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång även via Kommunalhemsvägen, mittemot Knattebo daghem.  

Lördag 10.11 kl. 10 – 16
Lördag 17.11  kl. 10 – 16

Utan tidsbeställning!

Förfrågningar: 
Tfn 454 5207  mån, ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11
Tfn 454 5220  vardagar kl. 8 – 16

Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6-35 månader:

Barnrådgivningen/Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 

Tisdag 13.11 kl. 15-17
Onsdag 14.11 kl. 8.00-9.30
Tisdag 11.12 kl. 15-17
Onsdag 12.12 kl. 8.00-9.30

Gäller barn i åldersgruppen 6–35 månader samt barn som hör till riskgrupp.

Då barnet får första gången influensavaccin, rekommenderas sammanlagt två doser, vaccinet ges då med 4 veckors mellanrum (dos 1 i november och dos 2 i december).  

Förfrågningar:
Tfn 040 488 5541    vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5540   vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5505   vardagar kl. 8 – 9
Tfn 040 488 5844    vardagar kl. 8 - 9
 

Plats och tid för vaccination av gravida:

Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4  

Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning. Kontakta mödrarådgivningen för tidsbeställning.

Tfn 040 488 5542    vardagar kl. 11 – 12
Tfn 040 488 5543    vardagar kl. 11 – 12

 

NAGU HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation;

Onsdag 14.11 kl. 13 – 18
Onsdag 21.11 kl. 13 – 18
Onsdag 28.11 kl. 13 – 18

Eller enligt tidsbeställning, tfn 0400 117 118.

 

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation;

Måndag 19.11 kl. 13 – 15
Torsdag 22.11 kl. 9-11 
Måndag 3.12 kl. 13 - 15

Eller enligt tidsbeställning, tfn 040 488 5815   vardagar kl. 12.30 – 13

 

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Kontakta hälsostationen för tidsbeställning, tfn 0400 117 120

 

INIÖ HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Iniö hälsostation;

Onsdag 14.11 kl. 10 – 14

Eller enligt tidsbeställning, tfn 0400 117 121 vardagar kl. 9 - 10

 

 

Upp