Till innehållet


Idrottsstipendier 2012

25.10.2012

 

Följande stipendier kan ansökas 

1.   Stipendium för aktningsvärda idrottsprestationer

      - i allmänhet förutsätts minst finländskt mästerskap. Åldersgräns 15 år.

2.   Stipendium till ”Årets idrottslöfte”

      - tilldelas ett idrottslöfte som är mellan 15 och 20 år 

senast fredagen 9.11.2012 kl. 15.00. 

Närmare uppgifter om normerna för ovan nämnda understöd erhålles från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, vart också de fritt formulerade ansökningarna inlämnas. 

Tilläggsuppgifter ger Christer Grunér, tel. 050 596 2602. 

Kulturnämnden/Idrott
25.10.2012

Upp