Till innehållet


Oljebekämpningsfartyget Halli utsågs till fadderfartyg för Pargas stad

4.9.2012
FNS Halli
Foto: Mika Koutu/Marinen
   

Marinen utsåg oljebekämpningsfartyget Halli till fadderfartyg för Pargas stad

Kommendören för marinen, konteramiral Veli-Jukka Pennala har utsett oljebekämpningsfartyget Halli till fadderfartyg för Pargas stad.

Skärgårdsstaden Pargas har sedan 1975 en nära kontakt med marinen. Marinen utsåg då minsveparen Kuha 22 till fadderfartyg för Pargas stad, minsveparen som numera tagits ur bruk. Minflottiljens fartygsenheter, däribland fadderfartyget Kuha 22, har därmed besökt vår stad regelbundet årligen, bl.a. i samband med Pargasdagarna. Pargas stad står även som fadderstad för landskapstruppen Sääksi som tillhör 4:e minflottiljen.

Vår stads geografiska läge i skärgården och arbetet med skydd av våra vidsträckta vattenområden och för en trygg utveckling av Skärgårdshavet är faktorer som framhäver stadens samarbete med oljebekämpningsfartyget Halli.

Mera information ges av:
Informationschef Anne-Maarit Itänen
Pargas stad
Tfn 044 358 5706

Upp