Till innehållet


Fritidsboendeforum i Houtskär 10.7.2012 - välkommen!

27.6.2012
lapset_kivella_vari.jpg

 

Pargas stad ordnar årets fritidsboendeforum i samband med miljödagen i Houtskär tisdagen 10.7.2012 kl. 10.00–13.00 på Båtmuseet i Näsby i Houtskär. I år arrangeras forumet för tredje gången och Årets fritidsboende 2012 i Pargas stad offentliggörs och prisbelönas på fritidsboendeforumet. Samtidigt erbjuds deltids- och fritidsboende möjlighet att uppdatera sina kunskaper om de nya avfallshanteringsarrangemangen och projektet för rådgivning i avloppsvattenfrågor.

Programmet till forumet är här:Skärgårdsstaden Pargas är den stugtätaste kommunen i Finland med 8 425 fritidsbostäder (31.12.2011). Eftersom deltids- och fritidsboende är en viktig intressentgrupp för staden har det tillsatts en inofficiell kommitté för deltidsboende som fungerar som informations- och diskussionskanal mellan de deltids- och fritidsboende och staden. Tilläggsuppgifter: http://www.pargas.fi/web/fritidsboende/sv_SE/fritidsboende/

Upp