Till innehållet


Färjtrafikmeddelande: Korpo-Norrskata-Houtskär färjeled

15.3.2012

 

Färjorna på Korpo-Norrskata-Houtskär färjeled trafikerar igen enligt den normala vintertidtabellen fr.o.m. fredag 16.3.2012 kl. 05.00. 

 

Tilläggsinformation:  

Timo Mäkelä
Trafikchef
Suomen Lauttaliikenne Oy
PB 252, 20101 Åbo
Tfn. 0207 118 755, +358 408 425 303
Fax 0207 118 758
timo.makela@finferries.fi
www.finferries.fi 

Upp