Till innehållet


eRecept tas i bruk i Pargas stad

20.1.2012
 

Användningen av elektroniska recept (e-recept) börjar i Pargas stad måndagen den 23.1.2012

E-recept är en ordination som upprättas och undertecknas elektroniskt av en läkare som också sparar den i en databas som kallas receptcenter. Det riksomfattande receptcentret innehåller elektroniska recept och apotekens expeditionsanteckningar. Receptet och dess expeditionsuppgifter sparas i receptcentret i 30 månader d.v.s. 2,5 år. 

E-receptets fördelar både från patienternas och från hälsovårdens synvinkel är tydliga. All information finns i den riksomfattande databasen, i receptcentret. Recepten är lätt tillgängliga hos läkaren och på apoteket och de försvinner ingenstans. All dataöverföring mellan hälsovården, apoteken och receptcentret sker i krypterad form mellan identifierade parter. 

Användningen av E-recept förbättrar kontinuiteten och att informationen löper smidigt inom vården. Samtidigt kan man undvika överlappande och skadlig samverkan av mediciner. 

Receptuppgifterna kan kontrolleras på internet-adressen www.kanta.fi, i tjänsten för översikt av de egna uppgifterna. Tillgången till de egna uppgifterna är en personlig service ämnad för medborgare och där kan en person som är myndig granska sina egna elektroniska receptuppgifter samt skriva ut ett sammandrag över de elektroniska recepten.  Det krävs identifiering med antingen egna bankkoder eller eget elektroniskt ID-kort för tillgång till de egna uppgifterna.  

Mer information:
eReceptprojektchef Juha Visuri, Pargas stad, tfn 044 358 5940, juha.visuri@pargas.fi

Ibruktagande av e-recept inom regionen Egentliga Finland: projektchef Eeva Keso, tfn (02) 313 1300 eller mobil 040 773 56 06, eeva.keso@medbit.fi

Apotek: sakkunnig provisor Toni Relander, Finlands Apotekareförbund, tfn (09) 228 71 408, toni.relander@apteekkariliitto.fi

Upp