Till innehållet


Informationstillfälle om glesbygdens avloppsvatten 19.9.2012

10.9.2012

 

Onsdag 19.9.2012 kl: 18.00

Plats: Dalaskog ungdomslokal, Åntalavägen 25, 21600 Pargas 

Sakkunniga och miljövårdsmyndighetens representant på platsen berättar om förändringar i lagstiftningen, alternativ för avloppsvattenrening och om stödalternativ. 

Välkommen!

VALONIA
- Egentliga Finlands servicecenter för  hållbar utveckling och energi
www.valonia.fi/hakku 

Upp