Till innehållet


Årets fritidsboende uppmärksammades

10.7.2012
Årets fritidsboende 2012 036.JPG
 

 

Janne Castrén vald till årets fritidsboende i Pargas stad

Årets fritidsboende i Pargas stad utsågs i år för andra gången och utmärkelsen uppmärksammades vid årets fritidsboendeforum 10.7 i Houtskär. Stadsstyrelsen valde att i år premiera Janne Castrén

Janne Castrén, som i många års tid har varit en aktiv deltidsboende på Själö i Iniö. Utgående från Själö har han startat det framgångsrika företaget Skärgårdsdoktorn med läkarbåten som blivit ett populärt komplement till den offentliga läkarservicen. Janne Castrén har genom sin positiva livssyn och vilja att hjälpa både skärgårdsbor, deltidsboende och andra som besöker skärgården skapat ett förtroende både bland privatpersoner och myndigheter. Han har även visat prov på att man genom nytänkande och hårt arbete kan skapa nya företag i skärgården.

Utmärkelsen kan ges till antingen en person eller en förening som på ett aktivt och positivt sätt arbetat för sin fritidsort och främjat samarbetet mellan deltidsboende och fastboende på orten.

Upp