Till innehållet


Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten

27.3.2012
pyoritys_rgb.jpg


Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2012–2013: Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f., och Väståbolands svenska församling. 

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Våno, Kyrkbackens, Skärgårdshavets, Träsk och Iniö skolor. I Ankarparken ordnas utomhusverksamhet. 

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som får särskilt stöd. Folkhälsans eftis i Skräbböle prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Folkhälsans eftis i Skräbböle. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever med speciella behov. Skolskjuts till eftermiddagsverksamheten ordnas endast ifall eleven är berättigad till denna service och skjuts kan ordnas utan extra kostnader. 

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 8 och 9.

Ifall platserna inte räcker till åt alla sökande, prioriteras de barn, som deltar i eftermiddagsverksamheten varje skoldag. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut och intagningskriterierna finns till påseende på skolbyrån och på stadens hemsida. På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent. 

Ansökningsblanketter fås från ovanstående verksamhetsställen, från stadens hemsida www.pargas.fi, stadshusets information, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna. Ansökningarna inlämnas senast 4.5.2012 till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.

Upp