Till innehållet


Ändringar i färjtidtabellen under midsommaren i Korpo, Norrskata och Houtskär

20.6.2012
 

Torsdagen 21.6.2012 trafikerar Mertituuli och Mergus under förmiddagen enligt måndag-tisdag tidtabellen och fr.o.m. klo 12 enligt fredagstidtabellen.
Utöver det kör en tilläggsfärja följande turer:
Korpo - Houtskär: kl 10.50, 12.15, 14.40, 16.20, 17.40, 21.40 (Merituuli)
Houtskär-Korpo: kl 11.30, 13.15, 15.25, 17.00, 18.20
Dessutom körs med tilläggsfärjan följande turer:
Korpo-Norrskata: kl.19.05, 21.10 (Merituuli)
Norrskata-Korpo: kl. 19.25, 21.25 (Merituuli)

Fredagen 22.6.2012 trafikerar Merituuli och  Mergus enligt lördagstidtabell.
Dessutom kör tilläggsfärjan följande turer:
Korpo-Houtskär: kl. 09.15, 10.50, 12.15, 14.40
Houtskär-Korpo: kl. 10.00, 11.30, 13.15, 15.25
Korpo-Norrskata: kl. 15.15 (Merituuli)
Norrskata-Korpo: kl. 15.30 (Merituuli)

Lördagen 23.6.2012 trafikerar Merituuli ja Mergus enligt helgdagstidtabell. Ingen trafikering med tilläggsfärjan.

Söndagen 24.6.2012 trafikerar Merituuli ja Mergus enligt helgdagstidtabell.
Dessutom  kör  tilläggsfärjan följande turer:
Korpo-Houtskär: kl. 10.35 (Merituuli), 10.45, 12.15, 14.15, 16.20, 18.20
Houtskär-Korpo: kl. 11.05 (M-tuuli), 11.30, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Upp