Till innehållet


Infomöte 7.12. - skötselplan för Natura-området

1.12.2011

INFORMATIONSMÖTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 7.12:

För Natura-området i Mustfinnträsket påbörjas en skötsel- och användningsplan

Projektet VELHO (Det regionala och lokala genomförandet av vatten- och naturvård i vattendragsområden i Sydvästra Finland), som leds av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, skall genomföra en skötsel- och användningsplan för Natura-området i Mustfinnträsket i Pargas stad.

Områdets markägare, invånare och användare (ornitologer och naturvänner, jägare, fiskare etc.) har en möjlighet att delta i planeringen. Angående skrivandet av skötsel- och användningsplanen ordnas ett informationsmöte som är öppet för allmänheten, var man presenterar planens målsättningar, innehåll, tidtabell och praxis för skrivandet av planen.

Onsdagen 7.12.2011 kl: 17.00- 20.00

Pargas stadshus i Pargas, Strandvägen 28 (fullmäktigesalen)

Program

Klo 17.00 Kaffeservering

Klo 17.30 Presentation av VELHO-projektet

Klo 17.45 Skötsel- och användningsplanen för Mustfinnträsket - Varför behövs en plan och hur framställs planen?

Välkomna

Mer information om projektet: www.miljo.fi/velho.fi

Upp