Till innehållet


Uthyrning av skolutrymmen och bollhallar

5.5.2011
 

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och bollhallar
i Pargas stad läsåret 2011-2012

De föreningar som under läsåret 2011-2012 önskar hyra skolutrymmen och bollhallar ska lämna in sin ansökan senast tisdagen 31.5.2011 till skolbyrån, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@vastaboland.fi.

Ansökningsblanketter fås från resp. skola, skolbyrån eller på stadens hemsida.
Förfrågningar per telefon 044 358 5704, planerare Annukka Koskinen.

 

Pargas 2.5.2011/ Bildningsnämnden

 

Upp