Till innehållet


Uppmaning till fastighetsägare

7.6.2011
 

Miljövårdsbyrån uppmanar stadens fastighetsägare att förhindra spridningen av blomsterlupin (Lupinus polyphyllys) från den egna trädgården till vägrenarna. Blomsterlupinen är en främmande art som inte hör hemma i vår natur. När blomsterlupinen sprider sig okontrollerat i vår natur utgör den ett hot mot många inhemska arter.

lupin.jpg 

 

Stadens fastighetsägare uppmanas även ge akt på och förhindra spridningen av andra främmande arter från den egna trädgården, såsom jättelokor (Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum) och vresros (Rosa rugosa).

jättefloka.jpg
Foto: NTM-centralen, Vieraslajit kuriin -projekt
 

vretros.jpg
Foto: NTM-centralen, Vieraslajit kuriin -projekt
 

Enligt 43 § naturvårdslagen (1096/1996) är det förbjudet att sprida främmande arter i naturen. 

Mera information om främmande arter samt bildmaterial finns på miljöförvaltningens nätsida: http://www.miljo.fi/default.asp?node=722&lan=sv

Miljövårdsbyrån

 

 

Upp