Till innehållet


Temporär slamtömning i Houtskär

13.5.2011

 

Tömning av slutna avloppstankar på Houtskär ordnas tillfälligt enligt följande: 

  • Beställning av tömning görs till Houtskär områdeskontor per tel. 0400 204 042
    kl. 9.00-11.00 måndag – onsdag.  Tömningstidpunkten bestäms av ruttplaneraren.

  • Detaljerade köranvisningar till fastigheten måste ges vid beställning av tömning.

  • För att vi ska kunna tömma brunnen måste vägen var möjlig att trafikera med lastbil samt svängrum bör vara garanterad för densamma på fastighetens område eller omedelbara närhet. Detta är ett absolut krav.

  • Tömningar ordnas en dag i veckan.

Fastighetsägarna står för ALLA transportkostnader på Houtskär, dvs. området Mossala, Björkö, Saverkeit, Hyppeis, Kittuis osv. Timdebiteringen för bilen är 60 €/h (moms 0%). 

Dessutom tillkommer hanteringskostnaden som  är 6.75 €/m3 (moms 23%) för slam från slutna brunnar och 28.23 €/m3 (moms 23%) för slambrunnar.  

Observera att slambrunnar töms endast i akuta fall i detta skede. 

Detta arrangemang gäller högst till 30.06.2011 och efter det följer nya anvisningar.

Upp