Till innehållet


Skolstart hösten 2011

1.8.2011

 

DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN, GYMNASIET SAMT FÖRSKOLAN I PARGAS STAD LÄSÅRET 2011-2012

Elevernas skolarbete inleds tisdagen den 16 augusti 2011, klockslag enligt följande:

Kirjala skola                                          8.10

Malms skola                                          9.00

Skräbböle skola                                   9.00

Sunnanbergs skola                             8.25

Våno skola                                             8.25

Sarlinska skolan åk 7                         9.00

Sarlinska skolan åk 8 och 9            10.00

Pargas svenska gymnasium           12.00  (samling i Sarlinska skolans festsal)

Kyrkbackens skola                              8.30

Skärgårdshavets skola                      9.00

Träsk skola                                             8.15

Iniö skola                                                9.05

På förfrågningar angående skolarbetet svarar skolornas rektorer. Kontaktuppgifter till skolorna finns på stadens hemsida.

Den svenskspråkiga FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN inleds i Pargas kommunområde i berörda daghem tisdagen den 16 augusti 2011 kl. 9.00. I övriga kommundelar följer förskolan skolornas starttider.

Pargas den 1 augusti 2011

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp