Till innehållet


Skolstart 2011

4.2.2011


Välkommen till dagvården, förskolan och skolans första klass i Pargas stad!
 


Ansökan till dagvård

Den nya verksamhetsperioden inleds 1.8.2011. Ansökningar för hösten inlämnas/skickas för Pargas kommunområdes del senast 25.2.2011 till dagvårdens kundrådgivning i Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas, i övriga kommunområden till respektive daghem. 

Dagvård: Iniö daghem i Norrby, Houtskär daghem i Näsby, Korpo daghem, Verkan, Daghemmet Karusellen i Nagu, Ytternäsv. 2. Pargas: Björkhagens daghem, Björkhagsg. 1, Folkhälsans daghem ”Bantis”, Skräbbölev. 5, Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikv. 31, Havsvinds daghem, Tennbyv. 17, Kirjala daghem, Nederkirjalav. 31, Knattebo daghem, Bygränd 6 B, Sagoängen (enbart skiftesvård), Vapparv. 11 och Tallbackens daghem, Kårkullav.

Familjedagvård: information fås i Pargas av familjedagvårdsledarna och i Nagu av föreståndaren vid daghemmet Karusellen.

Gruppfamiljedagvård: Junibacken, Tummelv. 2 D, Näckrosen, Tummelv. 2 B, Peukaloinen, Tummelv. 2 A, Vaahteramäki, Tummelv. 2 C, Metsätähti, Skogsgränd 2 bst 1, Solgränd, Skolmästargränd 1, Trollgläntan, Skogsgränd 4.

Lekparksverksamhet i Pargas startar i augusti 2011. Närmare information på hemsidan och i infobladet Nytt.  

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter fås från dagvårdens kundrådgivning, tfn 040 488 5725 och på stadens hemsida. 


Anmälning till svenskspråkig förskola
  

Barn som är födda år 2005 och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2011-2012. Förskolan är frivillig för barnen och avgiftsfri.

Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Pargas kommunområde: Anmälan till förskolan sker i samband med dagvårdsanmälan/-ansökan senast 25.2.2011 på en särskild blankett som fås från stadens infopunkt, skolbyrån, daghemmen, församlingens dagklubb eller på stadens hemsida.  

Förskoleundervisning ges under verksamhetsperioden 2011-2012 i följande daghem i Pargas kommunområde: Folkhälsans ”Bantis”, Folkhälsan Fyrklövern, Knattebo, Kirjala, Björkhagen, Sagoängen samt i Tallbackens daghem, förutsatt att ett tillräckligt antal barn anmäls till respektive enhet. 

Förskolan inleds 16.8.2011 och följer skolornas läsår. Förskoleundervisningen ges 4 timmar per dag mellan kl. 9.00 och 13.00.

Anmälningsblanketten returneras senast 25.2.2011 till Pargas stad, svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till daghemmen.  

Övriga kommunområden: Anmälan till förskolan sker i samband med skolinskrivningen 9.2.2011. Undervisningen följer skolornas arbetstider. 

Närmare information ges av utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593. 

Inskrivning till svenskspråkiga skolor 

Inskrivning till den grundläggande utbildningen gäller:

  • alla 2004 födda barn, samt

  • barn födda 2003 som beviljats uppskov med skolstart

  • barn födda 2005 som ansökt om förlängd läroplikt (11-årig läroplikt)

  • barn födda 2005 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Inskrivningen av elever till årskurs 1 sker onsdagen den 9 februari 2011 enligt följande: 

Inskrivs barnet i nedanstående skola skall fö­räl­drarna helst besöka skolan tillsam­mans med barnet under följan­de tider:

Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas kl. 16.00-18.00 . . . . . . . . . .tfn 040 576 8789 

Inskrivs barnet i någon av nedanstående skolor­ skall bar­net anmälas per telefon eller genom besök:

Iniö skola, Norrby, Iniö kl. 9.00-10.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tfn 040 063 5602

Kirjala skola, Skärgårdsvägen 755, Pargas kl. 10.00-12.00  . . . . . . tfn 040 488 5761

Kyrkbackens skola, Skolvägen 4, Nagu kl. 14.30-17.00   . . . . . . . . . tfn 040 488 5742

Skräbböle skola, Morgongränd 2, Pargas kl. 15.00-17.00 . . . . . . . . tfn 040 488 5770

Skärgårdshavets skola, Verkan, Korpo kl. 13.00-15.00 . . . . . . . . . . tfn 040 576 8600

Sunnanbergs skola, Sunnanbergsvägen 2-4, Pargas kl. 9.00-14.00 tfn 050 535 5031

Träsk skola, Träsk, Houtskär kl. 13.00-15.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tfn 040 570 0658

Våno skola, Våno skolstig 10, Pargas kl. 13.00-15.00 . . . . . . . . . . . . tfn 040 488 5752 

Barnet anmäls till den närskola i vars elevupptagningsområde det bor vid höstterminens början. Information om upptagningsområdena fås från skolbyrån tfn 040 488 5759 och från stadens hemsida. Vårdnadshavare som ansöker om att barnet skall få gå i annan skola än närskolan bör anhålla om detta hos utbildningschefen senast 25.3.2011. För barn som inte tillhör Pargas stads befolkningsregister, bör ämbetsbevis inlämnas i samband med ansökan. 

En gemensam träff för föräldrarna till de nya ettorna hålls torsdag 3.3.2011 kl. 18.00 i respektive skola i Pargas kommunområde.  

Läsåret 2010-2011 inleds för elevernas del tisdag 16.8.2011.

Vid behov ger skolornas rektorer och skolbyrån (tfn 040 488 5759) närmare uppgifter om inskrivningen. Närmare uppgifter om skolskjutsar ges på skolbyrån (tfn 040 488 5747).

 


Finskspråkiga skolor, se information i den finskspråkiga texten!

Sök understöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet! 

Ansökan gäller läsåret 2011-2012. Understödet gäller verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever i specialundervisningen och förutsätter att verksamheten följer lagen om morgon- och eftermiddagsvård.

Till ansökan bör bifogas en beskrivning av verksamheten samt en budget. Sökande som erhöll understöd år 2010 bör redovisa för användningen genom att bifoga verksamhetsberättelse för perioden.

Ansökningsblankett för läsåret 2011-2012 erhålls från skolbyrån och stadens infopunkt.  Tilläggsuppgifter ger planerare Annukka Koskinen, tfn 044-358 5704. Ansökan riktas till Pargas stad, svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 PARGAS och bör inlämnas senast 25.2.2011 kl. 15.00.

 

 

Upp