Till innehållet


Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn

7.4.2011
 

Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2011–2012:

  • Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f.

  • Pargas svenska församling

  • Våno eftis/ Benita Engholm

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Kyrkbackens, Skärgårdshavets, Träsk och Iniö skolor. 

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som överförts till specialundervisning. Folkhälsans eftis i Skräbböle prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Folkhälsans eftis i Skräbböle. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever med speciella behov. Skolskjuts till eftermiddagsverksamheten ordnas endast ifall eleven är berättigad till denna service och skjuts kan ordnas utan extra kostnader. 

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 8 och 9.

Ifall platserna inte räcker till åt alla sökande, prioriteras de barn, som deltar i eftermiddagsverksamheten varje skoldag. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut och intagningskriterierna finns till påseende på skolbyrån och på stadens hemsida. På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent och planerare Pia Danielsson, tfn 040 516 0919. 

Ansökningsblanketten:

Ansökningsblanketter fås även från ovanstående verksamhetsställen, stadshusets kundbetjäning, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna.

Ansökningarna inlämnas senast 6.5.2011 till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.

Upp