Till innehållet


Kom med och diskutera familjeverksamheten i Familjehuset Ankaret!

31.3.2011
poika_pelastusliivi_rgb.jpg
 

 

Under våren 2011 kommer magisterstuderande i socialt arbete, Katinka Reuter, att utföra sin praktikforskning Utvärdering av familjeverksamheten i Familjehuset Ankaret – ett brukarperspektiv, vid Familjehuset Ankaret i Pargas. Praktikforskning skiljer sig från traditionell forskning på det viset, att den utförs genom ett intimt samarbete mellan forskare och personal.  

l  Familjehusets verksamhet består av barnrådgivning, mödrarådgivning, familjerådgivning, barnpsykolog, skolpsykolog, familjedagvård, dagvårdens kundrådgivning, specialdagvård, familjearbetare samt ledd lekparkverksamhet. I samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund ordnas även ett familjecafé och en pappa-valp grupp. 

Målet med forskningen är att utvärdera familjeverksamheten i Familjehuset Ankaret, samt att synliggöra utvecklingsbehoven ur familjernas synvinkel. För att kunna göra detta, vill vi gärna höra och diskutera dina upplevelser och tankar kring Familjehuset Ankaret. Allas åsikter är lika viktiga, oberoende om du har mycket eller lite erfarenhet av själva verksamheten i Familjehuset. Kom med på en gruppintervju och berätta hur du upplever Familjehuset Ankaret!  

Intervjuerna sker i små grupper med cirka 6 deltagare per grupp. Intervjuerna bandas in, men de är konfidentiella och anonyma. Materialet behandlas så att man inte kan identifiera någon på basen av intervjusvaren. 

En svensk gruppintervju ordnas på tisdagen den 12.4.2011 kl. 17.30 i Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas. Det bjuds även på något smått att äta. 

På basen av gruppintervjun sammanfattas era åsikter, önskemål och tankar. Dessa presenteras sedan för Familjehusets personal, som i grupp skall diskutera och fundera över resultaten från er intervju. Personalens diskussion förs sedan ytterligare ett steg vidare till ledande tjänstemän och beslutsfattare. Slutligen skrivs en kort rapport över forskningsresultaten. 

Det är frivilligt att delta i gruppintervjun, men din röst är viktig för att kunna utveckla familjeverksamheten på bästa möjliga vis. Vänligen meddela om ditt deltagande senast den 6.4.2011 per e-post till Katinka Reuter. Eventuella frågor kan skickas till samma epost adress.     

Upp