Till innehållet


Infomöte om äldreomsorgen i Pargas 12.10.2011

4.10.2011
 

PANELDISKUSSION OM ÄLDREOMSORGEN I PARGAS

Onsdagen den 12.10. kl. 18.30 – 20.00 (Stadshus, fullmäktigesalen) 

Social- och hälsovårdsavdelningen i Väståbolands stad arrangerar ett informationsmöte och en paneldiskussion om äldreomsorgen i Pargas. Som moderator och ordförande i panelen fungerar stadsdirektör Folke Öhman, övriga deltagare i panelen är social- och hälsovårdsdirektör Otto Ilmonen, äldreomsorgschef Gun Siren, hälsovårdschef Ewa Gerkman och representant för namninsamlingen. Vid informationsmötet behandlas bl. a. på den utveckling som har skett inom äldreomsorgen och hälsovården de senaste åren, förändringarna på Malmkulla och utvecklandet av öppna vården. 

Välkommen till paneldiskussionen, mötet är öppet för alla intresserade. Kaffeservering före mötet.

 

Upp