Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar

26.10.2011
rokotus.jpg

 

SÄSONGINFLUENSAVACCINERINGAR I PARGAS HÖSTEN 2011 

Målgrupper:  

  • Alla personer som fyllt 65 år

  • Personer som hör till de medicinska riskgrupperna (kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt njurfunktion, kronisk leversjukdom, nedsatt immunförsvar, patienter som får substitutionsterapi med kortison eller lider av immunbrist, barn och ungdomar med långvarig salicylatbehandling)

  • Barn i åldern 6–35 månader

  • Gravida

  • Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som jobbar med direkt patient- och vårdarbete, även studeranden inom området

  • Personer under 65 år med eget vaccin

  • Anställda vars arbetsgivare bekostar vaccinet
     

PARGAS HÄLSOSTATION 

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:

Pargas hälsostation, företagshälsovården, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång även via Kommunalhemsvägen, mittemot Knattebo daghem.  

Lördag 12.11 kl. 10 – 16
Lördag 19.11  kl. 10 – 16

Utan tidsbeställning!

Förfrågningar: 
Tfn 454 5207  mån, ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11
Tfn 454 5220  vardagar kl. 8 – 16


Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6-35 månader:

Barnrådgivningen/Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 

Onsdag 16.11 kl. 8 – 9.30
Torsdag 17.11 kl. 15 – 17
Onsdag 14.12 kl. 8 – 9.30
Torsdag 15.12 kl. 15 – 17

Gäller barn i åldersgruppen 6–35 månader samt barn som hör till riskgrupp.

Då barnet får första gången influensavaccin, rekommenderas sammanlagt två doser, vaccinet ges då med 4 veckors mellanrum (dos 1 i november och dos 2 i december).  

Förfrågningar:
Tfn 040 488 5541    vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5540   vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tfn 040 488 5505   vardagar kl. 8 – 9
Tfn 040 488 5844    vardagar kl. 8 - 9
 

Plats och tid för vaccination av gravida:

Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4  

Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning. Kontakta mödrarådgivningen för tidsbeställning.

Tfn 040 488 5542    vardagar kl. 11 – 12
Tfn 040 488 5543    vardagar kl. 11 – 12

 

NAGU HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation;

Tisdag 15.11 kl. 13 – 18
Tisdag 22.11 kl. 13 – 18
Tisdag 29.11 kl. 13 – 18

Eller enligt tidsbeställning, tfn 0400 117 118.

 

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation;

Onsdag 16.11 kl. 10 – 12 och kl. 13 – 15
Torsdag 24.11 kl. 13 – 15

Eller enligt tidsbeställning, tfn 040 488 5815   vardagar kl. 12.30 – 13

 

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Kontakta hälsostationen för tidsbeställning, tfn 0400 117 120

 

INIÖ HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Iniö hälsostation;

Torsdag 10.11 kl. 10 – 14

Eller enligt tidsbeställning, tfn 0400 117 121 vardagar kl. 9 - 10

 

 

Upp